Choď na obsah Choď na menu
 


oheň,voda ,zem,vzduch

23. 9. 2010

  

Štyri základné elementy -

ONEŇ ,VODA ,ZEM ,VZDUCH a ich vplyv na nás..

VObrázokšetko živé i neživé na našej planéte, vo vesmíre, je vytvorené z hmotných a nehnotných častíc a vzniklo pôsobením štyroch základných živlov. Rozmanitosť sveta, v ktorom žijeme a pôsobenie zlúčenín a zmesí vytvorila množstvo rôzným variacií všetkého okolo nás. Spoznaním všetkých štyroch tvárí, môže človek vyvinúť svoje vedomie a uvedomiť si všetko viditeľné aj neviditeľn .Štyri základné prvky teda elementy oheň, voda, vzduch a zem, ako ich bežne poznáme, sú iba vonkajšou, prejavenou formou samotných živlov.Základy využívame aj pri magii ,rôznými spojeniami a prepojením síl daného elementu vytvárame silu potrebnu na želaný posun vpred či naopak prepojením polarity sa daná energia rýchlejšie ničí.V dávných a starovekých kultúrach sa stavali chrámi bohom a teda aj elementom ktoré dnes spomínam.Ľuďom sa pripisovali danosti daného elementu aj dnešné vypočty astrologou, znamení atď... sú založene na rozdelení v ktorom danom elemente ste sa narodili. Uvediem vám príklad aby ste lepšie porozumeli slovám a prepojeniu elementou v prírode ktoré sa využíva predovšetkým pri modernom čarovaní nakoľko dnes sa veci menia ako okolo nás tak aj v tomto smere.Podstata však zostáva rovnaka a nemenná.

Obrázok Strom pri raste koreňmi nasáva vodu zo zeme nakoľko korene sú zakopané v zemi (prepojenie živelu vody a zeme). Listami dýcha a zároveň nám vzduch prečisťuje (živel vzduchu) a v slnečných lúčoch prijíma svetlo a teplo (živel ohňa). Aj telo človeka obsahuje všetky štyri živly a keď sú vo vzájomnej rovnováhe,človek je zdravý. Porušením téjto jemnej harmónie živlov vznikajú choroby a nedostatky,ktoré následne ďalej spôsobujú a vytvárajú neželané ,,zhody náhod,,.Živly, majú vplyv aj na ľudí,podľa toho určujú i jeho povahu.Pozitívne, alebo negatívne prejavy živlov sa každý z nás musí naučiť ovládať sám,buď využíva silu svojho elementu,alebo naopak krotí jeho silu a energiu. Každý zo živlov má dobré vlastnosti pozytívnu silu na rozvoj a opačne, teda vlastnosti negatívne,ktoré brzdia a spôsobujú starosti konflikty atď...Rozdelila som dané živly podľa znamenia ,aby v tom mal každý z vás prehľad.  

  

 

živel oheň - BARAN ,LEV ,STRELEC 

OHEŇ je nevypočítateľny živel je plný energie Obrázokdokáže zohriať a zároveň popáliť či spôsobyť plač z ničivosti rovnako tak dodať krásne a nezabudnuteľné romantické chvýle.Narodený v tomto elemente žijú podľa hesla BYŤ!!! Stojíte pevne nohami na zemi.Ste poháňaný vášnivým nadšením a určitým druhom idealizmu a vďaka vášmu ohnivému temperamentu,ste veľmi sebavedomí a orginálny,dokážete sa ľahko obklopiť ľuďmi,ktorý vás nenávydia a zbožňujú zároveň. Celkovo však majú z vás zmiešané pocity,aj keď vás majú radi. Pri všetkom však vo svojom živote musíte vyvynúť maximálne úsilie na dosiahnutie toho,čo sa stalo vašóu túžbóu,či vytýčeným cieľom.Nič v živote nezískavate ľahko.Máte však nato rodenú odvahu a predovšetkým vytrvalosť.Veľmi ťažko sa dokážete vyrovnávať zo životnými okolnosťami,ako náhle však toto vyrovnanie nájdete dokážete znovu naplno žiť s novými nápadmi a silóu ďalej bojovať! Vzhľadom na vrodenú netrpezlivosť vašéj pováhy,máte sklon zo svojho života vytláčať slabších ľudí okolo vás.Ste temperamentná osoba plná vášne a ukritého vnútorného potencialu.Každý nový deň chcete prežiť naplno,nemáte rada stereotypný spôsob života, rovnako ako vám prislúchajúci živel.Ste nevypočítateľná v rozhodnutiach,myšlienkach či činoch,ktoré vykonáte. Rýchlo meníte nálady,dokážete rýchlo vzplanúť,alebo v minúte ochladnúť. Dokážete odpúšťať,ale máte svoje vlastné pravidlá i hranice,potom pálite všetko okolo seba a nehľadíte na následky.Bojíte sa samoty tá vás ubíja hlavne v partnerstve.

Pozitívna polarita: aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila tvorivosti, smelosť, snaživosť...Negatívna polarita: hádavosť, podráždenosť, pud všetko zničiť, vášnivosť, nemiernosť, žiarlivosť, žravosť, pomstychtivosť, prudkosť, nenávisť, zlosť, náhle vzkypenie...

 živel vzduch - BLÍŽENCI ,VÁHY ,VODNÁRObrázok 

Týto ľudia sú mnohotvárny rovnako ako vzduch,ktorý ako mierny vánok dokáže poštekliť lička,v zápetí sa však dokáže zmeniť na ničivú výchricu.Žijú podľa hesla MYSLIEŤ!!! Chcú pre všetko najsť rozumné vysvetlenie a vpred ich poháňa túžba po poznaní a zvedavosť.Sú to ľudia temperamentný ,energický,vynikajú bystrosťou a predstavyvosťóu.Vysoký intelekt a dobré nápady ich posúvajú vpred a tým rýchlo dokážu postupovať. Byť v ich blízkosti však nemusí byť vždy bezpečné.Nakoľko v povahe majú črtu vznetlivosti a prostorekosti ,ktorú si častokrát neuvedomujú.Dokážu narobyť poriadny zmetok.Majú sklon k arogancií a chladnosti.Nikto by ich nemal obmedzovať v ich slobode.Ak ste v mysli uviazli na mŕtvom bode je pre vás živá sila vzduchu to pravé.Čerstvý vietor v sebe prináša nové myšlienky a perspektývy.
Pozitívna polarita: bdelosť, bezstarostnosť, dobrosrdečnosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, nezávislosť, obratnosť, optimizmus, usilovnosť, prenikavosť, radosť, usmievavosť...Negatívna polarita: nedostatok vytrvalosti, nepoctivosť, klebetnosť, prefíkanosť, ohováranie, táravosť, premenlivosť, urážlivosť, márnotratnosť...

 Živel voda -RAK ,ŠKORPIÓN ,RYBY 

Spája sa tu vo vás množstvo protikladóu rovnako ako vo vode,ktorá vás vystihuje.Môžete byť pokojná,hladká ako vodná hladina ale pod hladinóu-teda vo vašom Obrázokvnútri to môže poriadne vrieť.Ste nevyspitateľná dokážete rýchlo meniť nálady a je veľmi ťažké spoznať vaše úmysly alebo predpokladať postoje,ktoré učiníte. Ste silne emocionálne založená.Lásku a city niekedy harmonycky ukrívate v sebe,niekedy s emóciami bublajúcimi na povrch,ako váš prejav nespútanéj fantázie.Ako emocionalny jedinec sa spoliehate na svoje city,tie vo vašom živote zohrávajú veľmi dvoležitú úlohu.-Naša duša je pokojná ako hladina vody,ale pokiaľ niekto hodí do vody kameň vytvoria sa na jéj hladine kruhy,ktoré sa rozbehnú všetkými možnými smermi presne tak ako naša duša v ktoréj sú ukrité túžby,nádej ale i láska.Niekedy je tu pocit samoty a zodpovednosti,ktorú zvládate sama.Akoby všetko bolo iba na vaších pleciach.Životom idete v znamení hesla CÍTIŤ!!!  Ste svedomitá a veľmi ochotná pomôcť druhým ľuďom.Rýchlo však nadobúdate vnútorný pocit,že nieste pochopená či docenená okolím,preto občas mávate sklon k sebeľútosti a veľmi zle znášate krityku.Pôsobíte akoby ste boli uzavretá sama do seba.Ako vodný element ste tichšia napriek tomu môžete veľmi rýchlo zmeniť náladu a ako povodeň zmiesť všetko,čo vám stojí v ceste,alebo vám prekáža.Aj keď máte sklon k sneniu a rozímaniu,môžete niekedy prekypovať nespútanóu predstavyvosťou a orginalitóu.Ste veľmi dobrým poslucháčom a dokážete aj vhodne a dobre poradiť.

Pozitívna polarita: chápavosť, pokojnosť, jemnosť, dôverčivosť, oddanosť, milosrdenstvo, odpúšťanie, skromnosť, súcit, vrúcnosť, poddajnosť, meditatívnosť, zvnútornenie...

Negatívna polarita: ľahostajnosť, bezcitnosť, lajdáckosť, lenivosť, nepoddajnosť, nesmelosť, nedotknutosť, nestálosť, skľúčenosť...

 živel zem - BÝK ,PANNA ,KOZOROŽECObrázok 

Živel simbolizujúci stabylitu,zaručuje stálosť poskytuje oporu v zemi všetko rozkvytá a hlboko v jéj vnútri sú ukryté poklady.Ste aktyvny a životom idete s heslom KONAŤ!!!Snažia sa o hmotné istoty a každý svoj čin objektývne premyslia z hľadiska výhod i nevýhod.Sú poctivý,rozvážny a v konaní vďaka týmto vlastnostiam sú veľmi zodpovedný,pracovitý,trpezlivý. Ich stálosť sa však ľahko mení na zvyk,zanovytosť,nepružnosť a krityckosť ku svojmu okoliu.Zároveň však týto ľudia zo svojími postojmi,oporou poskytujú úľavu všetkým,ktorý vo výre doby stratili zem pod nohami a túžia po mieri,vyrovnanosti či stálosti.
Pozitívna polarita: dôslednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, obozretnosť, odolnosť, zodpovednosť, opatrnosť, pevnosť, spoľahlivosť, triezvosť, cieľavedomosť, úctivosť, vecnosť...
Negatívna polarita: fádnosť, povrchnosť, lenivosť, ľahostajnosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, nesvedomitosť, nepravidelnosť, plachosť, pohŕdavosť...
 
Výber je skutočne iba na nás - a aj si vyberáme. Sme vlastne "mágmi", ktorí ovplyvňujú silou svojho chcenia vlastnosti živlov, bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. Ak však nie, väčšinou je to mágia čierna a sami si ňou škodíme.Ak ste dočítali do konca tak pre tých ktorých láka magia vysvetlím kedy najviac daný živel príma energiu.
 
 Tradičné časové spojenie a prímanie síl na další posun
 
Vzduch
Úsvit
Oheň
Poludnie
Voda
Súmrak
Zem
Pólnoc

 

Základne aktívne a povahové vlastnosti štyroch živlov

 
Vzduch
Pohyblivosť,sangvinická
Oheň
Premena,cholerická
Voda
Očista,melancholická
Zem
Stabilita,flegmatická
 

V dávných dobách sa verilo, že každý živel je spojeny s konkrétnym časom a dňom. Tieto prechody a časové prepojenia kedy sa s dvoch polovíc stava na chvýľu celok je to súmrak,úsvit,polnoc,novolunie,nov mesiaca,spln,a samozrejme vplyv ročných obdobý jar,leto,jeseň,zima na dany element.A aby som nezabudla v čínskéj mystike sa použivajú dalšie dva prvky kov či drevo.Akaša využíva pri živlovéj identifikacií či mágii piaty element a tým je duch .

Tak dúfam že som vás znovu obohatila o poznanie s pozdravom vaša veštica Sevalinka.

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.