Choď na obsah Choď na menu
 


      ObrázokChcem týmto poďakovať autorovi za krasne prevedenie i vyobrazenie týchto kariet hriechu aj keď si osobne myslím že mi ženy niesme až tak hriešne ako muži.

 

Lakomstvo                                         je neochota podelit sa o niečo čoho má človek zvyčajne značný prebytok a lipnutie na hmotných i nehmotných statkoch. Je to aj nekontrolovateľná túžba zhromaždovať majetok a neochota podeliť sa. Bujnosť, prepych, nenásytnosť, hrabivosť, osobný zisk, ale aj krádeže a úplatkárstvo. Vyznačuje se túžbou získavať čo najväčší majetok a realizovávaním tejto túžby.

 

 

 

Obrázok

 

Lenivosť

Lenivosť je napríklad neochota vstúpiť do nových oblastí myslenia a prijať novú, zrelejšiu zodpovednosť aj pri sebe samom. Vrodenú znalosť toho, čo je správne, prehliadame preto, že sme leniví. Naša neochota viesť vnútorný dialóg medzi dobrom a zlom je príčinou hriešnych skutkov. Vnútorný hlas dobra nás nabáda, aby sme si vybrali ťažšiu cestu, ktorá nás stojí skôr viac než menej námahy.Mi si radšej vyberieme ľahšiu cestu,ktorá nemusí byť dobrá.Kto veľa myslí nč nevymyslí.

 

 

Obrázok

 

 

Márnivosť-pýcha

 Sme len ľudia marnomyselný,namyslený,samoľúbi, domýšľavý,povýšený radi sa pochválime a dávame do popredia svoje kvality ,krásu,múdrosť,oblečenie, toto je hriešne v ponímaní ak to dávame do popredia a hlavne ak to dávame okoliu pocítiť že sme vynimočný alebo dokonaly.Všetko je pomynuteľné a v život nieje založený na nás slnko neprestane bez nás svietiť. 

 

 

Obrázok

 

 

Túžba 

 

'''Túžba''' je citové napätie vzniknuté zo snahy niečo dosiahnuť, získať, dychtivé prianie, želanie si niekoho, niečoho; žiadostivosť, túženie.Túžba nás spaľuje z vnútra a berie nám nielen súdnosť ale i pokoj duši.Ženie nás stále vpred ideme aj cez mrtvoly aby sme dosiahli cieĺ.Špaľujúca vášeň a nepokoj v duši.

 

 

 

 

Obrázok

 

 

Závisť

Závisť je jedna z ľudských emócií, spočívajúca v  našéj túžbe po niečom, čo má niekto iný, a v snahe získať predmet téjto túžby,niekedy i za cenu zavrhnutiahodných skutkou,ktoré vykonáme.Závisť má veľké oči a na tomto svete to tak bude vždy.preto ohovárame a koname v rozpore so zdravým rozumom. 

 

 

 

Obrázok

 

 

Hnev

Prejavy hnevu najčastejšie narušujú vzťahy medzi ľuďmi. Nakoniec môžu viesť k izolácii a bolestnej osamelosti. Aj keď prejavy hnevu majú často svoj dôvod, sú väčšinou prehnané a neprimerané situácii, ktorá ju vyvolala.v hneve vykonáme alebo povieme niečo čo neskvor ľutujeme ale naša hrdosť nám nedovoľuje aby sme sa ponížili.Hnev je reakcia na provokácie,ohováranie v hneve prestavame ovladať svoje emócie i seba sameho.

 

 

Obrázok

 

 

Obžerstvo

 Podstatou tohto hriechu nie je len nezriadené jedenie a mrhanie jedlom teda prežieranie, ale aj v inom zmysle. Pod pojem obžerstva môžeme zaradiť aj drogovú závislosť (vrátane alkoholizmu, fajčenia).Je to v nás neukojiteľná potreba aby sme si dali toho viac nekontrolovateľne a plným priehrštím.Otázka je či toho niekedy budeme mať skutočne dosť!

 

 

 

 

                      Opakom týchto 7 hriechou je 7 ctností

 

Pokora 

je to pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť alebo závislosť na niekom. Opakom pokory je pýcha.Mali by sme byť vďačný za to ako vyzerame a čím sme sú ľudia ktorý nevydia,nepočujú sú invalidný alebo inak hendykepovaný a poznajú skutočné hodnoty nielen tohto pominuteľného sveta ,vecí ale i života samého.

 
 

Štedrosť 

Je to ochota dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov, láska k blížnemu, charita, veľkorysosť. Potlačená chamtivosť a egoizmus.Opakom štedrosti je lakomstvo.Nielen brať ale i dávať a podať pomocnu ruku tým ktorý to potrebuju nikdy totiž nevieme kedy sa ocitneme sami na ich nieste v tomto pominuteľnom svete kde je šťastie príliš vrtkavé.

 
 

Dobroprajnosť

Je to predovšetkým láskavosť, ľudskosť, pochopenie, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a príčiny.Opakom Dobroprajnosti je závisť.Radujme sa s inými okolo nás s dosiahnútých výsledkou, darujme im nielen úsmev ale prejavme rados´t s toho že možno práve aj mi sme tým prispeli k vysledku.Ak doprajeme iným aj nám bude dopriate.

 

Cudnosť

Je naša cnosť spočivajúca v mravnosti, zdržanlivosti, najmä vo vzťahu k pohlavnému životu.Nielen však k nemu,mali by sme mať v sebe hanbu aby sme sa príliš vyzívavo neobliekali alebo nechovali.Byť zdržanlivy tam kde je to treba a dokazali sa nielen ovladať ale i slušne správať k sebe i k nášmu okoliu.

 
 

Činorodosť

Znamená vynaložiť dostatok úsilia,byť pracovity a konať, hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastnú činnosť a vyvarovať sa vlastéj lenivosti. Je to využitie svojich možností a schopností, tak vo fyzickom, ako aj psychickom svete. Príliš činorodosti tiež však dokáže škodiť mali by sme teda v rozumnéj miere zamestnavať sami seba aby sa s toho neskvor nestala posadnutosť,lebo všetkého s mierou.Musíme preto poznať nielen sami seba ale i svoje možnosti a predovšetkým vlastne hranice.

 
 

Mierumilovnosť

Trpezlivosť, schopnosť znášať, vnútorná otužilosť, zhovievavosť voči sebe i iným, vnútorná vyrovnanosť. Shovievavosť a odolnosť znášať naše utrpenie dosiahnuté sebaovladaním.Je to vyriešenie konfliktu či problému v pokoji a krotiť svoj hnev. Je to naša schopnosť odpustiť. Láskavosť by mala byť vyvážený stred medzi naším hnevom a vnútorným slabošstvom.

 
 
 
Striedmosť

Sebakontrola, zdržanlivosť, vnímamie plnou myslou, sebaovladanie, "uzda"-teda naše hranice.Mali by sme byť rozvažny a mali by sme s rozumom nielen premyšľať ale i konať.Jasné a čisté myšlienky by sme mali zhodnotiť a tie nás posunu vpred,je to opatrnosť v živote aby sme zbytočne neplitvali a rozhodovali sa spravne v danom momente i chvyli. 

 

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.